ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
INR846.00
1 سال
INR846.00
1 سال
INR846.00
1 سال
.org
INR1176.00
1 سال
INR1176.00
1 سال
INR1176.00
1 سال
.in
INR570.00
1 سال
INR570.00
1 سال
INR570.00
1 سال
.info
INR1512.00
1 سال
INR1512.00
1 سال
INR1512.00
1 سال
.net
INR1170.00
1 سال
INR1170.00
1 سال
INR1170.00
1 سال
.co.in
INR420.00
1 سال
INR420.00
1 سال
INR420.00
1 سال
.biz
INR1512.00
1 سال
INR1512.00
1 سال
INR1512.00
1 سال
.org.in
INR420.00
1 سال
INR420.00
1 سال
INR420.00
1 سال
.eu
INR624.00
1 سال
INR624.00
1 سال
INR624.00
1 سال
.mobi
INR1728.00
1 سال
INR1728.00
1 سال
INR1728.00
1 سال
.asia
INR1200.00
1 سال
INR1200.00
1 سال
INR1200.00
1 سال
.name
INR786.00
1 سال
INR786.00
1 سال
INR786.00
1 سال
.tel
INR1218.00
1 سال
INR1218.00
1 سال
INR1218.00
1 سال
.tv
INR3120.00
1 سال
INR3120.00
1 سال
INR3120.00
1 سال
.me
INR2244.00
1 سال
INR2244.00
1 سال
INR2244.00
1 سال
.ws
INR2400.00
1 سال
INR2400.00
1 سال
INR2400.00
1 سال
.bz
INR2400.00
1 سال
INR2400.00
1 سال
INR2400.00
1 سال
.cc
INR960.00
1 سال
INR960.00
1 سال
INR960.00
1 سال
.org.uk
INR720.00
1 سال
N/A
INR756.00
1 سال
.co.uk
INR720.00
1 سال
N/A
INR756.00
1 سال
.me.uk
INR720.00
1 سال
N/A
INR756.00
1 سال
.net.in
INR420.00
1 سال
INR420.00
1 سال
INR420.00
1 سال
.us
INR780.00
1 سال
INR780.00
1 سال
INR780.00
1 سال
.ind.in
INR420.00
1 سال
INR420.00
1 سال
INR420.00
1 سال
.firm.in
INR420.00
1 سال
INR420.00
1 سال
INR420.00
1 سال
.gen.in
INR420.00
1 سال
INR420.00
1 سال
INR420.00
1 سال
.mn
INR4200.00
1 سال
INR4200.00
1 سال
INR4200.00
1 سال
.us.com
INR1776.00
1 سال
INR1776.00
1 سال
INR1776.00
1 سال
.eu.com
INR2340.00
1 سال
INR1776.00
1 سال
INR1776.00
1 سال
.uk.com
INR2898.00
1 سال
INR2898.00
1 سال
INR2898.00
1 سال
.uk.net
INR5148.00
1 سال
INR5016.00
1 سال
INR5016.00
1 سال
.gb.com

سال
N/A
N/A
.co
INR2340.00
1 سال
INR2340.00
1 سال
INR2340.00
1 سال
.ca
INR1218.00
1 سال
INR1218.00
1 سال
INR1218.00
1 سال
.es
INR654.00
1 سال
INR654.00
1 سال
INR654.00
1 سال
.xxx
INR8400.00
1 سال
INR8400.00
1 سال
INR8400.00
1 سال
.ru
INR420.00
1 سال
N/A
INR456.00
1 سال
.pro
INR1452.00
1 سال
INR1452.00
1 سال
INR1452.00
1 سال
.sa.com
INR5148.00
1 سال
INR5016.00
1 سال
INR5016.00
1 سال
.ngo
INR3600.00
1 سال
INR3600.00
1 سال
INR3600.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains